اسپری پشه به زبان انگلیسی

حشرات در انگلیسی- اسپری پشه به زبان انگلیسی ,برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید. اپ موبایل اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.پشه در انگلیسی, ترجمه, فارسی-انگلیسی واژه نامه - Glosbeپشه ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.حشرات در انگلیسی

برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید. اپ موبایل اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات در انگلیسی

برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید. اپ موبایل اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

آموزش زبان انگلیسی با درس پشه منفور و کشنده - «زوم»

Everyone hates mosquitoes. Besides the annoying buzzing and biting, mosquito-borne diseases like malaria kill over a million people each year (plus horses, dogs and cats). And over the past 100 million years, they've gotten good at their job -- sucking up to three times their weight in blood, totally undetected. So shouldn't we just get rid of them?

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

آموزش زبان انگلیسی با درس پشه منفور و کشنده - «زوم»

Everyone hates mosquitoes. Besides the annoying buzzing and biting, mosquito-borne diseases like malaria kill over a million people each year (plus horses, dogs and cats). And over the past 100 million years, they've gotten good at their job -- sucking up to three times their weight in blood, totally undetected. So shouldn't we just get rid of them?

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

پشه در انگلیسی, ترجمه, فارسی-انگلیسی واژه نامه - Glosbe

پشه ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

آموزش زبان انگلیسی با داستان سیاه مگس ها - «زبانشناس»

پشه ها و سیاه مگس ها، خواهر هلن و بعد پدر هلن رو بر می دارن و می برن تو جنگل. ... اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک ... هلن روی اون توده به مدتی اسپری کرد تا اینکه بلاخره سیاه مگس ها و پشه ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات در انگلیسی

برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید. اپ موبایل اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم ...

ترجمه فایل، صفحات وب و تصاویر نیز با هزینه اندک و به سرعت انجام می شود.'}} ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم هوشمند فرازین

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

پشه در انگلیسی, ترجمه, فارسی-انگلیسی واژه نامه - Glosbe

پشه ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات در انگلیسی

برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید. اپ موبایل اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

معنی پشه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی پشه به انگلیسی. ... دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات به انگلیسی | زبان امید

لیستی از حشرات (insects) به انگلیسی به همراه تلفظ و معنی: Ant مورچه Bee زنبور عسل Butterfly پروانه Cocoon پیله Cockroach سوسک Cricket جیرجیرک ... خانه » آموزش زبان انگلیسی ... پشه. Moth شپ پره. Praying mantis ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

پشه در انگلیسی, ترجمه, فارسی-انگلیسی واژه نامه - Glosbe

پشه ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم ...

ترجمه فایل، صفحات وب و تصاویر نیز با هزینه اندک و به سرعت انجام می شود.'}} ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم هوشمند فرازین

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

آموزش زبان انگلیسی با داستان سیاه مگس ها - «زبانشناس»

پشه ها و سیاه مگس ها، خواهر هلن و بعد پدر هلن رو بر می دارن و می برن تو جنگل. ... اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک ... هلن روی اون توده به مدتی اسپری کرد تا اینکه بلاخره سیاه مگس ها و پشه ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

پشه در انگلیسی, ترجمه, فارسی-انگلیسی واژه نامه - Glosbe

پشه ترجمه در فرهنگ لغت فارسی -- انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات milions به همه زبان ها است.

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات به انگلیسی | زبان امید

لیستی از حشرات (insects) به انگلیسی به همراه تلفظ و معنی: Ant مورچه Bee زنبور عسل Butterfly پروانه Cocoon پیله Cockroach سوسک Cricket جیرجیرک ... خانه » آموزش زبان انگلیسی ... پشه. Moth شپ پره. Praying mantis ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم ...

ترجمه فایل، صفحات وب و تصاویر نیز با هزینه اندک و به سرعت انجام می شود.'}} ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم هوشمند فرازین

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

آموزش زبان انگلیسی با درس پشه منفور و کشنده - «زوم»

Everyone hates mosquitoes. Besides the annoying buzzing and biting, mosquito-borne diseases like malaria kill over a million people each year (plus horses, dogs and cats). And over the past 100 million years, they've gotten good at their job -- sucking up to three times their weight in blood, totally undetected. So shouldn't we just get rid of them?

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم ...

ترجمه فایل، صفحات وب و تصاویر نیز با هزینه اندک و به سرعت انجام می شود.'}} ترجمه انگلیسی به فارسی | ترجمه فارسی به انگلیسی - مترجم هوشمند فرازین

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

آموزش زبان انگلیسی با داستان سیاه مگس ها - «زبانشناس»

پشه ها و سیاه مگس ها، خواهر هلن و بعد پدر هلن رو بر می دارن و می برن تو جنگل. ... اما برای یادگیری زبان انگلیسی بایستی تکنیک ... هلن روی اون توده به مدتی اسپری کرد تا اینکه بلاخره سیاه مگس ها و پشه ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات به انگلیسی | زبان امید

لیستی از حشرات (insects) به انگلیسی به همراه تلفظ و معنی: Ant مورچه Bee زنبور عسل Butterfly پروانه Cocoon پیله Cockroach سوسک Cricket جیرجیرک ... خانه » آموزش زبان انگلیسی ... پشه. Moth شپ پره. Praying mantis ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

حشرات به انگلیسی | زبان امید

لیستی از حشرات (insects) به انگلیسی به همراه تلفظ و معنی: Ant مورچه Bee زنبور عسل Butterfly پروانه Cocoon پیله Cockroach سوسک Cricket جیرجیرک ... خانه » آموزش زبان انگلیسی ... پشه. Moth شپ پره. Praying mantis ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp

معنی پشه به انگلیسی - دیکشنری آنلاین آبادیس

معنی پشه به انگلیسی. ... دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات ...

با تامین کننده تماس بگیریدWhatsApp